PL EN

Unique Art Investment

O Funduszu

Art Fund7 to pierwszy Fundusz inwestycyjny inwestujący w ikonicznych artystów polskich lat 60-90, których prace są często niedoszacowane.

Fundusz buduje zdywersyfikowane portfolio prac uznanych artystów pod nadzorem doświadczonych ekspertów z branży.

Fundusz minimalizuje koszty transakcyjne, pozwala na inwestycje również osobom nie posiadającym specjalistycznej wiedzy lub dostępu do bezpośredniego rynku sztuki.

Obiektem inwestycji są obrazy, rzeźby i ich cyfrowe odpowiedniki – zgodnie z zaakceptowaną przez KNF polityką inwestycyjna.

Wartość rynku polskiej sztuki lat 60 - 90 przekracza wskaźniki inwestycji w inne aktywa (złoto, akcje, nieruchomości) – spodziewana stopa zwrotu to ok 20% rocznie przy stosunkowo niewielkim ryzyku inwestycyjnym.

Sztuka jak forma inwestycji alternatywnych jest niezwykle ciekawym urozmaiceniem portfela inwestycyjnego.

Jej niewielka (praktycznie ujemna) korelacja z rynkiem akcji / obligacji zapewnia atrakcyjną możliwość dywersyfikacji ryzyka i poprawy rentowności portfela.

Stefan Gierowski

akwarela na papierze, 67x38 cm
1995

Aneta Grzeszykowska

#16, z cyklu "Portrety"
2006, C-Print/plexi,
papier fotograficzny,
dibond, 82x64,5 cm, 3/5

Portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny składa się głównie z dzieł (obrazy/rzeźby) współczesnych artystów z Polski.
W szczególności inwestujemy w artystów tworzących po II Wojnie Światowej – tj. m.in. klasyków awangardy tworzących po 1945, op-art i sztukę abstrakcyjną, konceptualizm, jak i sztukę tworzoną po roku 1989.

Za dobór dzieł sztuki (aktywów inwestycyjnych) odpowiada zespół ekspertów, którzy dysponują wieloletnim doświadczeniem w zakresie budowy kolekcji dzieł sztuki i zakupy do kolekcji.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo inwestycji jest zapewnione przez Komisję Nadzoru Finansowego. Art Fund7 jest instytucją w pełni regulowaną i podlegającą wszystkim obowiązkom sprawozdaczym.
KNF nr PLZASI00322.

Forma

Fundusz Art Fund7 jest w pełni regulowany i nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dodatkowe korzyści dla inwestorów INVESTORS CLUB

Dodatkowo inwestorzy będą mieli prawo do wypożyczenia i ekspozycji wybranych prac należących do Funduszu, ponosząc jedynie koszty dodatkowego ubezpieczenia i kilkuprocentową opłatę pokrywająca koszty operacyjne.

Inwestorzy będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Fundusz:


spotkania z artystami, których prace będą w kolekcjach


kuratorskie oprowadzania


wyjazdy na targi i program VIP

Paweł Jarodzki

Kompozycja
1988-1989, akryl, pastel,
szablon/płótno, 100,5x81,5 cm